Cymru

Cymru

(Archebu ar gau) Diogelwch Ariannol: Gweithio gyda’n gilydd i amddiffyn pobl hŷn rhag camdriniaeth ariannol

Date : Dydd Llun, 21 Tachwedd 2016

Time : 9am-4pm

Location : Neuadd y Ddinas, Siambr y Cyngor

ENGLISH

Wales Financial Abuse Conference Banner

Diogelwch Ariannol: Gweithio gyda’n gilydd i amddiffyn pobl hŷn rhag camdriniaeth ariannol

Dydd Llun, 21 Tachwedd 2016
Neuadd y Ddinas, Siambr y Cyngor Caerdydd

Mae’r digwyddiad hwn yn awr wedi mynd heibio

 

Cynhadledd undydd sy’n edrych ar natur a maint y broblem o gamdriniaeth ariannol ymysg pobl hŷn

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio i ddysgu rhagor am ein cynhadleddau a’r gwaith rydyn ni’n ei wneud yng Nghymru.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys: TBC

Bydd y gweithdai’n cael eu harwain gan: TBC

I bwy mae’r gynhadledd yn berthnasol?

Mae’r gynhadledd wedi’i hanelu at unrhyw un sy’n pryderu am bobl hŷn sy’n dioddef camdriniaeth ariannol, pobl sy’n gweithio gyda phobl hŷn neu’n eu cefnogi, a phobl sydd â diddordeb mewn datblygu dealltwriaeth o’r broblem, gan gynnwys:

  • y sector gwirfoddol, sector y gymuned a’r sector ffydd
  • gweithwyr iechyd proffesiynol
  • yr heddlu
  • gweithwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
  • y sector cyllid
  • pobl hŷn a gofalwyr

Ffi

Ffi i Gynadleddwyr: £30

Ffi i aelodau AEA Cymru: £24

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio i ddysgu rhagor am ein gwaith rydyn ni’n ei wneud yng Nghymru

Join Our Mailing List

Receive AEA updates via email

Stay up to date on the latest news from Action on Elder Abuse