Become a volunteer

Volunteering with AEA Cymru

Whether you’re looking for a new challenge, eager to learn new skills or just wanting to make a difference we have a range of exciting volunteer opportunities. Our volunteers work in areas as diverse as administration, our helpline, research and project work, etc.

When you volunteer with us you will receive an induction and training, ongoing support and expenses.

We are currently looking for volunteers for the following roles:

Information Operator

Administrative Assistant

Policy & Research

For further information about any of these roles please contact Rihannon Robertson

 

Dod yn n gwirfoddoli

Os ydych chi’n chwilio am her newydd, yn awyddus i ddysgu sgiliau newydd neu am wneud gwahaniaeth, mae ganddon ni ystod o gyfleoedd cyffrous i wirfoddoli. Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio mewn meysydd mor amrywiol â gweinyddiaeth, ein llinell gymorth, gwaith prosiect ac ymchwil, ac ati.

Pan fyddwch chi’n gwirfoddoli gyda ni byddwch chi’n mynd drwy broses sefydlu ac yn cael hyfforddiant, cefnogaeth barhaus a threuliau.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y swyddogaethau canlynol:

Gweithredwr Llinell Gymorth

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Polisi ac Ymchwil

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni a/neu i gael gwybodaeth bellach am unrhyw rai o’r swyddogaethau uchod, cysylltwch â’n cyfarwyddwr Rhiannon Robertson